jestem certyfikowanym psychoterapeutą Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psychologiem, specjalistą psychologii klinicznej, trenerem i terapeutą psychodramy, superwizorem aplikantem SNP PTP, superwizorem nominowanym psychodramy PIP i PAFE. Praktykę w gabinecie psychologicznym prowadzę od 2002 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w oddziałach dziennych Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Ambulatorium Terapii Psychoz, w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin, w ośrodkach psychiatrii środowiskowej prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej a także w specjalistycznych placówkach gdzie odbywałem staże do tytułu specjalisty psychologii klinicznej oraz do certyfikatu psychoterapeuty SNP PTP. Mój dorobek i doświadczenie zawodowe zostały uznane za równoważne ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.  Biorę udział w pracach naukowych dotyczących psychoterapii, zajmuję się dydaktyką w kursach psychoterapii oraz szkolę i prowadzę "self" (psychoterapia treningowa w kursach psychoterapii oraz w szkoleniu I i II stopnia w psychodramie wg Moreno). Moją pracę poddaję superwizji, uczestniczę w szkoleniach i konferencjach. W pracy korzystam z uznanych podejść, szkół psychoterapeutycznych, które pozwalają skutecznie pomagać zależnie od rodzaju zaburzeń, trudności i kontekstu życiowego pacjenta.