człowiek na przestrzeni swojego życia doświadcza wielu kryzysów. Mogą one mieć charakter naturalnych zmian związanych z wiekiem i upływem czasu, podejmowaniem nowych ról życiowych, wymaganiami otoczenia oraz zmianami w  środowisku. Innym rodzajem są nieprzewidziane i zaskakujące, bolesne wydarzenia takie jak: zdrada partnerska, rozwód, utrata pracy, choroba lub śmierć bliskiej osoby czy konflikt rodzinny. Sytuacje traumatyczne (np.: doświadczenie przemocy, borykanie się z chorobą onkologiczną, udział w działaniach wojennych) często wiążą się z doświadczeniem bardzo intensywnego lęku, poczuciem zagrożenia życia czy integralności psychicznej. Gdy wydarzenia życiowe przekraczają aktualne możliwości radzenia sobie człowiek doświadcza kryzysu. Przezwyciężenie takiej sytuacji zapobiega rozwojowi problemów psychicznych a nierzadko stwarza możliwość do dokonania refleksji nad swoim życiem, wartościami i wprowadzeniem pozytywnych zmian.