spotkanie z psychologiem umożliwiające zbadanie potrzeb i oczekiwań osoby konsultowanej, nazwanie i rozważenie aktualnych problemów, tworzenie strategii ich rozwiązywania.