udział w grupie terapeutycznej stwarza wyjątkową możliwość do doświadczenia siebie w relacji z innymi, trenowania umiejętności społecznych, konfrontowania wyobrażeń o sobie z odbiorem przez innych w warunkach nie spotykanych w życiu codziennym.

Psychoterapia grupowa w naszym gabinecie jest prowadzona przez dwóch wykwalifikowanych terapeutów z zastosowaniem metody psychodramy wg Moreno i uwzględnieniem psychodynamicznego rozumienia procesów grupowych.

Metoda psychodramy daje możliwość terapii nie tylko poprzez słowo ale też gest, ruch, odgrywanie ról, wczuwanie się w sytuację innych, co znacząco przyspiesza proces zmiany. Przed rozpoczęciem udziału w grupie prowadzone są indywidualne konsultacje. Zapisy prowadzi Paula Hanuszkiewicz.