jest procesem leczenia i/lub rozwoju osobistego polegającym na rozmowie. Poprzedzona jest spotkaniami wstępnymi i diagnozą opartą na wywiadzie psychologicznym i życiorysie, sformułowaniem celów terapii oraz zawarciem kontraktu. Psychoterapia stwarza możliwości lepszego poznania siebie, zrozumienia i nazwania własnych stanów psychicznych, bardziej świadomego działania, redukcji objawów oraz pełniejszego wykorzystywania własnego potencjału. Jej efekty mają przełożenie na umiejętności nawiązywania i pozostawania w relacjach z ludźmi oraz bardziej satysfakcjonujące pełnienie różnych ról życiowych. Istnieje wiele szkół i koncepcji psychoterapeutycznych a liczne badania naukowe potwierdziły jej skuteczność. W swojej pracy wykorzystujemy podejście psychodynamiczne, koncepcje systemowe, metody poznawczo - behawioralne, koncepcje humanistyczne oraz psychodramę. Szczególnie bliskie są nam takie bazowe wartości psychoterapii jak: szacunek i indywidualne podejście do drugiego człowieka, budowanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania, poszukiwanie wewnętrznych zasobów, aktywna ale nienarzucająca się postawa terapeuty.