często rozpoczyna się z powodu kryzysu relacji lub problemów jednej osoby, które wpływają także na najbliższych. Terapeuta będący osobą spoza rodziny lub znajomych może przyjąć postawę neutralną a jednocześnie nie obojętną wobec trudności. W terapii pary wspólne z terapeutą poznawanie obecnego kryzysu, historii związku, przeszłych i aktualnych wzorców wzajemnych oddziaływań pozwala partnerom lepiej się rozumieć, rozpoznawać i komunikować swoje potrzeby uzyskując większą satysfakcję w relacji, większy wpływ na związek i swoje życie.