jest procesem wspólnej refleksji i namysłu nad własną pracą z udziałem innego profesjonalisty. Superwizji może podlegać proces psychoterapii, interwencji kryzysowej czy inne oddziaływania psychologiczne. Jest szczególnie polecaną formą doskonalenia warsztatu zawodowego oraz odbarczania z trudnych emocji dla psychologów, psychoterapeutów, pracowników socjalnych, terapeutów zajęciowych, pedagogów.